Dette arrangementet handler om kapittel 8, som er skrevet av Ola Alsvik, og har tittelen "Mellom vest og øst, mellom by og land - to hovedlinjer i Oppegårds politiske historie fra 1945 til i dag".

Arrangementet er et samarbeid mellom Oppegård historielag og biblioteket.

Torsdag 26. november kl. 19.00 i biblioteket i Kolben

Her kan du lese mer om jubileumsboken "Oppegård blir til".

Foto: Jan Walbeck