Ingieråsen skole har fått tilslag på et nytt internasjonalt utvekslingsprosjekt gjennom Erasmus+ som skal vare fra september 2017 til desember 2019. Prosjektet heter «Journeys for Peace» og setter søkelyset på opphav, migrasjon, integrasjon og hvordan enkeltmennesker og samfunn best kan ivareta og inkludere mennesker i nød.  Prosjektet skal driftes gjennom valgfaget internasjonalt samarbeid og innebærer utstrakt kommunikasjon med elever i andre europeiske land samt mulighet for å delta på utenlandsturer. I undermenyen til venstre finner dere mer informasjon om progresjonen i prosjektet.