Postliste

Hva er en postliste?

Hovedregelen at alle saksdokumenter som kommunen sender eller mottar, er offentlige. Dokumenter ser du på postlisten. Hvis dokumenter innholder opplysninger som er undergitt taushetsplikt etter lov eller forskrift, unntas disse offentlighet.

Klikk på ønsket dato for å få hele postlisten for valgte dato. For å bestille innsyn til postlistene, klikk på en av lenkene under valgte dato for mer informasjon og bestilling.  Ved spørsmål kan du ta kontakt med arkivtjenesten i Oppegård kommune.

Could not add field: The "form" or "unid" parameter must have a value. ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: @html.form unid=data.embeddedform.id ... [in template "catalog/widget/libraries/forms-bootstrap3.ftl" at line 4, column 1] - Reached through: #include "/" + data.embeddedview + "... [in template "fields/show/embedded.ftl" in macro "renderField" at line 3, column 23] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/publication/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="embedded" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/article.ftl" at line 2, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/publication/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content-... [in template "theme/include/content_sub.ftl" at line 26, column 41] ... (Had 5 more, hidden for tersenes) ----