Kommunen har tekniske installasjoner i Kolbotnvannet (i nordre delen og i Veslebukta) for å bedre vannkvaliteten. Disse installasjonene (Limnox og AirX) kan sette vannet i bevegelse.

Vi har gjort justeringer av installasjonene som skal minimalisere risikoen for dette, men vi kan ikke gi noen garantier for at det ikke kan oppstå råker i løpet av vinteren. Vi sjekker installasjonene og isen i områder rundt disse jevnlig gjennom vinteren, men folk må selv ta ansvar for bevegelse på isen. Her ser du plasseringen av de tekniske installasjonene.