Kommunen har en teknisk installasjon i Kolbotnvannet (i nordre delen) for å bedre vannkvaliteten. Dette kan sette vannet i bevegelse.

Vi har gjort justeringer som skal minimalisere risikoen for dette, men vi kan ikke gi noen garantier for at det ikke kan oppstå råker i løpet av vinteren. Folk må selv ta ansvar for bevegelse på isen.