Kommandanten på Oscarsborg, i samarbeid med Hurum og Follos ordførere, inviterer egne veteraner med følge for å markere Veterandagen.

Hvem inviteres?

Hensikten med denne merkedagen er å hedre norske menn og kvinner som deltok under andre verdenskrig, de som har tjenestegjort i FN fredsbevarende styrker, andre FN/NATO-operasjoner, eller har avsluttet sin militærtjeneste. Oscarsborg festning er et fantastisk sted for et veterantreff.

Program for dagen

Kl. 17.50 Fergetransport fra Sundbrygga til Oscarsborg festning
Kl. 18.00–18.30 Mottakelse i Havnefortet
Kl. 18.45–19.15 Feltgudstjeneste
Kl. 19.20–19.45 Omvisning Oscarsborg festningsmuseum
Kl. 20.00–22.30 Festmiddag i Forpleiningen
Kl. 22.45 Fergetransport fra Oscarsborg festning til Sundbrygga

Marinemusikken og Veterankompaniet Oscarsborg deltar og støtter arrangementet. Dette blir en trivelig og verdig kveld hvor vi skal hedre våre veteraner. Arrangementet er gratis.

Antrekk: Uniform eller pent sivilt. (Klær for vandring/omvisning på festningen)

Mer informasjon

Kontakt kommandant Stein Erik Kirknes, tlf. 474 66 961, e-post: Stein Erik Kirknes eller ordfører i Frogn, Odd Haktor Slåke, tlf. 415 31 303, e-post: Odd Haktor Slåke   

Påmelding

Veteraner i Oppegård melder seg på innen 30. april til formannskapskontoret i Oppegård, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post: Formannskapskontoret