Vi vil gjerne møte innbyggere i Ski og Oppegård kommune som er opptatt av frivillighet, kultur, folkehelse, friluftsliv, idrett, næring og medvirkningsordninger. Vi ønsker dialog og idéutveksling og å høre dine meninger.  

Kultur og samskaping

Et drøyt år før Nordre Follo kommune blir en realitet, har vi kommet langt i forberedelsene. Kommunalområdet Kultur og samskaping er en del av den nye organisasjonen og vi skal bidra til bedre samhandling og videreutvikle og styrke de gode lokalsamfunnene og lokaldemokratiet. Det betyr at du som innbygger får mulighet til å delta i og påvirke framtidige aktiviteter i kommunens regi.