Interkommunale virksomheter i Follo er organisert etter ulike styreformer:

  • Interkommunale selskaper
  • "§-27-selskaper"
  • Aksjeselskap
  • Samarbeidsavtale

Se oversikt over tjenester vi samarbeider om på nettsiden til Follorådet.