- Dette sa vi ja til, og i løpet av året har vi vært med på å utvikle prosjektet SAMMEN, som nå er under utprøving i 13 kommuner, forteller flyktningrådgiver Kjersti Hoff. 

Prosjektet skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge får muligheten til å bli kjent med norsk ungdom. Prosjektet organiseres ved at seks ungdommer – tre norske og tre nye flyktning-ungdommer skal gjøre et prosjekt sammen over en periode på to-tre måneder.

12 ungdommer - to grupper

Kjersti Hoff forteller at i høst har vi engasjert tolv ungdommer og kjørt to grupper parallelt – en gruppe med syv ungdommer og en gruppe med fem.

Hun forteller videre at 18. oktober startet vi med en felles kick-off på ungdomskafeen Hjørnet. Her satte de seg i grupper og ble litt bedre kjent, samt finne på et gruppenavn og begynte å planlegge hva de ville gjøre sammen. Deretter har de møtt hverandre en gang i uka i syv uker.

Gruppe 1 het «Snille Folk» og bestod  av tre norske 10. trinn fra Flåtestad, to gutter og en jente, pluss fire enslige mindreårige gutter på 16 år. 

Gruppe 2 het «De beste jentene» og bestod av tre norske jenter fra 10. trinn fra Flåtestad og to syriske søstre som går henholdsvis i 8. og 10. trinn på Hellerasten/Velkomstklassen.  (De har kommet sammen med familien sin og er ikke enslige mindreårig.) Denne gruppen skulle  å lære å ta bilder.

Fotoprosjekt

De har lånt hvert sin speilreflekskamera fra Flame fritidssenter og fått opplæring i bruk av kamera og fototeknikk av en fotograf tre ganger. I tillegg har de møttes for å ta bilder sammen, både hjemme hos hverandre og ute på Kolbotn. Bildene er utstilt i Kolben frem til fredag.

- Det siste treffet var i går, og vi avsluttet med en felles samling i foajeen i Kolben. Da fortalte de litt hva de har gjort, vise fotoutstillingen som den ene gruppa har jobbet med. Til slutt fikk de en attest for at de har vært med på prosjektet.  Foreldre/foresatte var invitert.

- Vi kommer til å arrangere nye grupper etter jul, forteller Kjersti Hoff. Ta kontakt med meg på e-post.