Opplever barnet ditt mobbing eller krenkende adferd på SFO, kan du melde fra til rektor ved å bruke mobbeknappen. Se knappen Mobbing - rutiner og varsling på nettsiden til din skole.