Planen legger vekt på anerkjennelse, bruk av kompetanse, ivaretagelse og oppfølging. Vi vet at det er flere veteraner bosatt i kommunen og ønsker nå å komme i kontakt med disse, slik at vi kan få innspill til planen. Ta kontakt i løpet av januar!

Hva er en veteran?

En veteran er en som har deltatt i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i forsvarssektoren.

Trenger dine innspill

Har du innspill eller ønsker å komme i kontakt med oss som jobber med planen kan du henvende deg til:

  • Lene Johanne Jahren på tlf. 66 81 30 68 eller epost til Lene Jahren  
  • Nils-Yngve Nilsen på tlf. 928 10 810 eller epost til Nils-Yngve Nilsen