Kommunestyrevalget 2019 skal gjennomføres som om Ski og Oppegård kommuner er slått sammen til Nordre Follo kommune. Det skal derfor leveres felles lister for partiene i de to kommunene (for eksempel Arbeiderpartiet, Høyre).

Listen sendes:

Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Liste kan også leveres i resepsjonen i rådhuset i Ski eller rådhuset i Oppegård. Det er viktig at konvolutten merkes «Valgstyret Nordre Follo kommune».

Frist for innlevering av listeforslag

Frist for å levere listeforslaget er i følge valgloven 31. mars kl. 12.00. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00 Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat. Vi oppfordrer partiene/gruppene til å sende inn listeforslaget i god tid.

Krav til listeforslag

Valgloven kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3 inneholder bestemmelser om listeforslagene. Her kan du lese mer om kravene til listeforslag.

Her finner du maler som kan brukes til utfylling. Det er ikke et krav å bruke malen(e) men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til listeforslag.

Velg mal for listeforslag for Kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4). Kommunestyret i Nordre Follo skal ha 47 kommunestyrerepresentanter.

Det er også krav til hvem som skal skrive under på listeforslaget. Når innleveringsfristen er utløpt, kan det kun gjøres de endringer på listeforslaget som er nødvendig for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og valgforskriften.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Oppegård eller Ski kommune. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • Fornavn og mellomnavn
  • Etternavn
  • Fødselsår
  • Bosted (eller stilling) kan føres opp

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn inklusiv mellomrom. Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling om bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. Merk: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

I Ski på e-post til: Politisk sekretariat     
I Oppegård på e-post til Formannskapskontoret