I juni skal kommunestyret bestemme fremtidig kommunestruktur for Oppegård. I den forbindelse har kommunen engasjert Opinion til å gjennomføre en innbyggerundersøkelse for å høre innbyggernes syn på en eventuell kommunesammenslåing.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert på et åpent møte i kommunestyresalen tirsdag 3. mai kl. 17.00.

Les mer om kommunereformen