Tunellen stenges fordi støyplatene skal byttes ut. Dette gjøres for å høyne brannsikkerheten. Omkjøring blir via Kolbotnveien.

Skal gjennomføre støymåling

Det er foretatt en teoretisk støyberegning som følge av utskiftningen. Den viser at dempingseffekten vil bli redusert med i underkant av 1 dB. Det betyr at endringen knapt vil bli merkbar. Vi skal måle støyen før og etter utskiftning for å sikre støy-effekten. Arbeidene i seg selv skal ikke være støyende.

For spørsmål, ta kontakt med:

Jonas Berger, rådgiver eiendom, Oppegård kommune, tlf. 66 81 93 96,