Historie

Området er historisk viktig for Oppegård. Det var eid av det såkalte ”Hvitebjørnsbruket” på 15-1600-tallet. Dette bruket var forløperen til Ljansbruket på 1700-tallet. Fra slutten av 1700-tallet var Ljansbruket i familien Ingiers eie og i 1931 fikk arkitektene Eyvind Moestue og Ole Lind Schistad i oppdrag å tegne et moderne restaurant- og badeanlegg på området.

Første del av anlegget sto ferdig i 1932. Det besto av restaurant, administrasjonsbygg og garderobeanlegg med blant annet 700 garderober. I tillegg kom stupetårn, rutsjebane og parkeringsplass til 150 biler. Ingierstrand ble kalt "fjordens frognerseter". Badet representerte noe moderne og nytt, sammen med tilsvarende anlegg på Hvalstrand i Asker og Sundøya ved Tyrifjorden.

Oslo kommune ønsket å sikre seg friområder langs indre Oslofjord på 1930-tallet og den 2700 mål store tomten ble solgt til Oslo kommune for 1,8 millioner kroner i 1936. 

Fredet i 2012

Ingierstrand bad ble offisielt fredet 16. august 2012. Les om fredningen på nettsidene til:

Riksantikvaren   
Fredningsvedtak   

Aktuell informasjon

Lokalhistoriewiki