Skolens planer

Planer som utarbeides ved skolen bidrar til å kvalitetssikre innholdet. Enkelte av planene gjelder lokalt for vår egen skole. Andre planer er vedtatt i kommunestyre og gjelder alle skolene i kommunen.

Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel når planene skal revideres og fornyes.

 
Ulike planer
Vi har ulike typer planer, som for eksempel:
  • Kommunale planer som gjelder alle skolene i kommunen
  • Lokale planer som er utarbeidet ved skolen, ofte i samarbeid med FAU
  • Timeplaner og arbeidsplaner (som vi har valgt å publisere kun på Its learning)
  • Skoletidsplaner, også kjent som "Skolerute", som viser oversikt over ferie- og fridager
  • Læreplaner og kompetansemål som er utarbeidet og publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Her kan du finne noen skolens lokale planer:

Lekseplaner

Virksomhetsplan

Handlingsplan mot mobbing