Utveksling

Fordi Ingieråsen skole har internasjonalisering som et satsingsområde, er elevutveksling på 9. trinn svært viktig. Hvert år får skolen besøk av 20 til 25 elever fra Wadersloh i Tyskland. Elevene er i Oppegård en uke hvor de bor hos sine norske vertsfamilier. De opplever å være turist i Norge samt hvordan norsk skole fungerer. I mai reiser Ingieråsen elevene på gjenvisitt hvor de gjør de samme erfaringene.