Universitetsskole

Ingieråsen skolen ble i desember  2011 universitetsskole som en av 13 skoler i hele Oslo og Akershus. Skolen har alltid vært øvingsskole for universitetet i Oslo, men blir gjennom å være universitetsskole  enda mer knyttet opp mot universitetet i Oslo. Skolen skal blant annet være med å prøve ut nye veier i lærerutdanningen.