Skolehelsetjenesten

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi gjør oppmerksom på at helsesøster og skolelege kun jobber med forebyggende helsetjeneste.

Helsesøsters kontor er i skolens kontoravdeling.

Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesøster Lisbeth Hauge Tirsdag og fredag 66 82 36 64 / 959 31 413
Helsesøster Stina Norstrøm Torsdag 66 82 36 64
Fysioterapeut Camilla Sundsbak Mandag kl. 8.00–15.00 66 82 36 64
Psykolog Mari Therkelsen Onsdag kl. 8.30–15.00 66 82 36 64
Skolelege   Etter avtale