Skoledagen

  • Det benyttes ikke ringeklokke ved skolen så elevene må selv passe tiden.

1.time:

08.10  -  08.55

5 min

  

2.time:

09.00  -  09.45

10 min

  

3.time:

09.55  -  10.40

5 min

 

4.time:

10.45  -  11.30

45 min

 

5.time:

12.15  -  13.00

10 min

    

6.time:

13.10  -  13.55

5 min

 

7.time:

14.00  -  14.45

8.time:

14.45  -  15.30