Satsningsområder

1. Internasjonalisering og kontakt / utveksling med elever i andre land skal gi verdifull kunnskap om den verden vi lever i.

2. Utvikle elever som skal bli gode i lesing, regning, bruke IKT og ha gode språkkunnskaper slik at de har et godt grunnlag for egen utvikling nå og i fremtiden. Dette er fundamentet i vårt kunnskapsyn.

3. Rom for alle  og tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp ved Ingieråsen skole.

4. Det pedagogiske personalet skal veilede elevene i læreprosessen, opptre som tydelige ledere og være gode forbilder.