Grønt flagg

Grønt flagg er et tiltak i miljøundervisningen på Ingieråsen skole.Hvert år har også elever fra 9. trinn et tverrfaglig prosjektarbeide med fouks på miljøet i dett formålet.

"Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Grønt Flagg er ett virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for miljøundervisning (Education for sustainable Development - ESD). Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner.  "

Grønt flagg handler om fysisk aktivitet og sunn mat. Et utvalg bestående av inspektør, kantinelærer og to elever skal være med på å bestemme innhold i kantine og fysisk aktivitet

Tiltakene er:

 1. Utvidet Storefri med 10 minutter
 2. Flere bordtennisbord
 3. Dans i filmsalen med skolens elever som instruktører
 4. Åpen gymsal flere dager i uka med blant annet cuper i ulike ballidretter
 5. Sjonglering i filmsalen v/Cato, miljøarbeideren vår
 6. Baller og bandyutstyr til utebruk
 7. Utvikling av "Mat og helse" faget for salget i kantina
 8. Bedre tilrettelegging av skolemåltidet med vekt på ernæringsmessig riktig mat og god atmosfære rundt måltidet
 9. Utvidet spiseområde på skolen med flere kafébord og utebord

"Måltider i skolen" - erfaringer så langt:

 • Elevene er ivrige etter å ta ansvar for kantina. De lærer seg å produsere store mengder med mat, får trening i å selge og lærer seg hvordan regnskapet skal føres. Videre tar de imot varer og kontrollerer at det vi har mottatt, stemmer med bestillingen. Det må også nevnes at kjøkkenet vårt er et storkjøkken med steamer. Faget gir dermed til en viss grad også yrkeserfaring.
 • Tilbudene til elevene Vi varierer mellom sunn mat som elevene kan kjøpe hver dag for 10 kr. Hva som tiulbys varierer fra dag til dag, med både varm mat og kald mat. I tillegg har vi salg av meieriprodukter. Kantina er blitt veldig populær. Det ser ut til at vi tilfredsstiller ungdommens behov og ønsker. :