Foreldremøter

Hvert år arrangeres et til to foreldremøter på hvert årstrinn. Det første foreldremøtet avholdes i begynnelsen av skoleåret. Det andre foreldremøtet er gjerne et temaforeldremøte og arrangeres i løpet av skoleåret. På 9. trinn dreier det seg for eksempel om arbeidet med ANT.

Foreldremøtet for nye 8. klassinger arrangeres hvert år på Ingieråsen skole i begynnelsen av mars måned.

Det legges også ut foilere fra ulike foreldremøter under:

Foilere fra foredremøte på 10. trinn 2016:

Last ned foiler (pdf)