Siste skoledag

Vi har avslutning på skolen onsdag 22. juni for 8. og 9. trinns elever. Elevene får denne dagen også terminvurderinger i de ulike fagene.