Søknad til videregående opplæring:

Husk at brev fra DIFI/MinID blir sendt ut i disse dager, ta vare på kodene og opprett en bruker.

Innlogging gjennom MinID er nødvendig for å søke på www.vigo.no.

Ordinær søknadsfrist 1. mars 2016.

Minner også om åpne dager på alle videregående skoler i januar. Se ITL for datoer og tidspunkt.

Hilsen rådgiverne