Bruk av mobiltelefon

Vi viser til skolens trivsels og ordensreglement angående mobiltelefonbruk.

Ref. skolen trivsels og ordensreglement:

"Bruker vi ikke mobiltelefon eller andre forstyrrende elementer i timen"