Prøvene ble tatt for å se om algeoppblomstringen inneholdt giftproduserende alger. I og med at det ikke er giftproduserende alger er det ikke grunn til badeforbud, men vi anbefaler forsiktighet med bading, på grunn av mye algebiomasse.

Generelt anbefales det at du skal kunne se bunnen på én meters dyp. Bader man der det er algebiomasse, kan man få utslett og hudirritasjoner selv om algene ikke er giftige.

Vi minner om at organisert bading fra skoler, barnehager, idrettslag og lignende ikke er lov, men det er lov med sporadisk bading selv om Gjersjøen er drikkevann.

Drikkevannett overvåkes kontinuerlig

Drikkevannet i Oppegård er godkjent av Mattilsynet som er myndigheten på dette området. Kommunen tar løpende prøver av drikkevannet og følger retningslinjene i drikkevannsforskriften, Mattilsynets veiledning og Norskvanns veileder for prøvetaking. Vi tar prøver i ledningsnettet 26 steder i kommunen, inkludert vannverket og høydebassenget på Hellerasten.

Her kan du lese mer om drikkevannskvaliteten