Mange foresatte er bekymret etter at et barn fra Oppegård døde av hjernehinnebetennelse torsdag 30. mai. Folkehelseinstituttet understreker at det er svært sjeldent at et barn dør av denne sykdommen.

- Vi forstår at man kan bli bekymret. Dette er en veldig alvorlig sykdom, men den er veldig sjelden i Norge, og enda mer sjeldent at noen dør. Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse er ikke del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet vårt, fordi sykdommen er så sjelden, sier overlege Sara Watle ved Folkehelseinstituttet.

Utrydder bakterien hos nære kontakter

Da det ble fastslått at barnet var smittet av smittsom hjernehinnebetennelse, valgte Oppegård kommune å gi antibiotika til en gruppe på rundt 35 personer, som var aller nærmest barnet. De fikk også vaksine mot sykdommen. Dette er vanlig oppfølging rundt et tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse. 

Watle forteller at når man har behandlet barnets aller nærmeste kontakter med antibiotika og vaksiner, så er bakterien så godt som utryddet og risikoen for at andre skal bli syke er da minimal.

- Man behandler de personene som har hatt tettest kontakt med den syke, fordi det trengs svært tett kontakt for å bli smittet. Dette smitter ikke ved å leke sammen eller sitte i samme klasserom.
 

Anbefaler vaksine til russ

Folkehelseinstituttet anbefaler imidlertid at enkelte risikogrupper tar vaksine. Det gjelder først og fremst ungdom, spesielt i russetiden, der de er tett på hverandre over lang tid, sover lite, drikker mye alkohol, deler flasker og kysser.

- Det er svært sjeldent at barn i barneskolealder får denne sykdommen, sier Watle.

Sommeren er høysesong for idrettssamlinger, korpsturer og andre arrangementer der mange barn og unge er samlet. Det er ingen grunn til å være redd for å delta på dette.
- Det er heller ingen grunn til å avlyse treninger i idrettslaget eller lignende. Ekstrem utmattelse kan være en risikofaktor, men da snakker vi om utøvere i toppidrettsklassen, ikke barn og ungdom, sier Watle.

Les mer fra Folhelseinstituttet om anbefalt vaksinasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med smittevernkontoret i kommunen på telefon: 982 98 747

Les saken: Elev døde av smittsom hjernehinnebetennelse
Les saken: Råd til foreldre med barn og unge i sorg