Det har ikke vært snakk om fare for drikkevannet siden kommunen har meget gode renseprosesser.

Ansatte i Ski kommune fant raskt et brudd på hovedledningen, forårsaket av anleggsmaskiner. De fikk ledet kloakken over i alternative, hele rør igjen. For sikkerhets skyld legger Oppegård kommune likevel ut et par lenser ved Haugbro terrasse og sørger for ekstra kontroll med drikkevannet i dagene framover.