Mulig årsak til algeoppblomstring i Gjersjøen er ikke helt klar, men det kan skyldes en varm sensommer og høst og svært lite nedbør, slik at gjennomstrømningen gjennom vannet er liten.

Nå på høsten avkjøles overflatevannet, som synker og skaper sirkulasjon. Foreløpig sirkulerer det bare i de øvre lagene, og alt på 3 m dyp er vannet mye klarere enn på overflaten.

Ikke fare for drikkevannet

Vanninntaket til drikkevannet ligger på ca. 40 meters dyp og er ikke påvirket av algeveksten høyere opp. Dessuten går vannet igjennom en renseprosess med blant annet UV-bestråling som sikrer at drikkevannet er rent.

Ekstra prøver

Kommunen tok prøver av vannet i Gjersjøen 31. oktober og har sendt det til NIVA for analyse. Den dominerende algetypen er en cyanobakterie/ blågrønnalge av slekten aphanizomenon.

Dette er en algetype man normalt ikke forbinder med giftproduksjon. For sikkerhets skyld vil prøvene bli analysert for mulig innhold av gift i nærmeste framtid og også frosset ned for senere, mer tidkrevende analyser.

Her kan du lese mer om drikkevannet

Har du spørsmål, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller e-post UTE.