Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg i Oppegård kommune. Planen omfatter ny trasé for hovedvannledning i Bunnefjorden med ilandføringspunkter og høydebasseng på Svartskog.

Her er dokumentene:

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning.  Merk klagen med saksnummer 17/2580. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Fristen 9. januar 2019