Agenda

  1. Gjennomgang av status for hele anlegget per i dag
  2. Høydebassenget på Svartskog. Søknad til fylkesmannen om dispensasjon fra verneforskriften for landskapsvernområdet
  3. Ledningsanlegget på Bålerud
  4. Ilandføringen fra sjøledningene til sammenkobling med Oslo kommunes anlegg i Hvervenbukta
  5. Sjøledninger og tilknytning av eiendommer langs Ingierstrandveien
  6. Den nye forskriften om vann- og avløpsgebyrer og sammenhengen med VA-anlegget
  7. Kostnader: Prinsipper for beregning av tilknytningsavgift (samme som resten av kommunen), årsavgifter (to egne avgiftsområder), det vi så langt har grunnlag for å si generelt om anleggskostnader.
  8. Spørsmål

Velkommen!