Prosjektleder Rune Reiret og byggeleder Tove Baret Gran i Oppegård kommune ledet møtet, sammen med prosjektleder fra entreprenør AF Bygg Øst, Vidar Thormodsen. Tema for møtet var status og informasjon om prosjektet, presentasjon av entreprenør AF Bygg Østfold og adkomst til byggeplass via Kolbotn Terrasse.

Disse sakene ble drøftet:

 • Prosjektorientering. Les hele presentasjonen: Prosjektorientering Kolbotn skole
 • Informasjon i prosjektet går direkte til fremmøtte beboere i tillegg til at informasjon legges ut på kommunens nettside. Det lages også et nyhetsbrev som både sendes naboer og legges på prosjektsidene på kommunens nettsider.
 • Endringer i Miljøoppfølgingsplan (MOP) sendes direkte til naboer.
 • Ønske om rystelsesmålere i Kolbotn Terrasse. AF vil vurdere dette.
 • Behov for egen vaktordning i Kolbotn Terrasse vurderes.
 • Kontroll av etablert sikring på Rikeåsen kontrolleres av AF i byggeperioden. Området ved Fjellvn. 4 ble nevnt spesielt.
 • Sprengning vil foregå på hverdager i ca. 2 måneder.
 • Beboere kan bli invitert på befaring, f. eks. etter mekanisk ferdigstillelse når prosjektet skal fullskalatestes. Våren 2021.
 • Neste orientering kan tas i brakkeriggen.
 • I august kan det bli behov for et eget infomøte med foreldre og lærere i barnehagen.
 • Er det behov kontakt utover telefon og e-post, kan det etableres et fast møtetidspunkt, for eksempel en time i uken.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Rune Reiret eller byggeleder Tove Baret Gran