Mars:

I begynnelsen av mars hvert år holdes informasjonsmøte for 7.trinnsforeldre på Hellerasten skole, Forelesningsrommet.

April:

Rådgiverne fra Hellerasten besøker elevene på Tårnåsen skole. Elevene vil da få ytterligere informasjon, bl.a. om språkvalg/arbeidslivsfag. 
Elevene leverer foreløpig svar om valg av fremmedspråk/arbeidslivsfag.

Mai:

I mai holder Hellerasten-elever konsert for 7.trinnselever. Dette er elevenes første besøk på ungdomsskolen.

Juni:

I juni inviteres 7.trinnselever på besøk til Hellerasten skole. Elevene ønskes velkommen av rektor og inspektør, og de får møte kontaktlærer og elever i den nye klassen.

Høst / skolestart:

Eleven tar endelig valg om fremmedspråk eller arbeidslivsfag.
Eleven velger ett valgfag.

Nyttig informasjon:

På informasjonsmøtet i mars vil foreldre få vite hva skolen tilbyr.  Når rådgiverne fra Hellerasten besøker elevene på Tårnåsen skole i slutten av mars vil elevene får et heftet som omhandler valgmulighetene neste skoleår, se Fag til valg.  Her finner du generell informasjon om språkvalg