Alle skal lese av vannmåleren sin manuelt, uansett om måleren er gammel eller ny.

Her kan du registrere målerstand (klikk på linken)

Har du spørsmål?

Lurer du på noe i tilknytning til avlesingen, ta kontakt på tlf. 66 81 90 90 eller på mobilnumrene 977 42 474 eller 979 72 623 mellom kl. 08.00 -15.30.