Om barnehagen

De aller fleste barna bor i nærheten, og barnehagen er en naturlig del av nærmiljøet. Avdeling Trollåsen består av to baser, en med barn i alderen 0 - 3 år og en med barn i alderen 3 - 5 år. Vi har pedagoger i alle lederstillinger.

Fokusområder

Vi legger spesielt vekt på språklig- og sosial kompetanse. Gjennom dette arbeidet ønsker vi at alle barn skal få et nødvendig grunnlag for å kunne lykkes i kommunikasjon og samvær med mennesker de møter. For å oppnå dette målet har barna behov for å bli sett og hørt på sitt nivå. Vi bestreber oss defor på å bruke en anerkjennende kommunikasjonsform.

Grønt flagg

I 2006 ble vi sertifisert som Grønt flagg, en miljøsertifisering for barnehager og skoler. Vi lærer barna om kildesortering, sparing av strøm og vann og arrangerer Rusken-aksjon.

Barnehagens visjon

”Mye å lære, godt å være”. Vi ønsker at Trolldalen barnehage, avd.Trollåsen skal være et sted, hvor det er godt og trygt å være. Samtidig legger vi til rette for at barnehagen skal være en god arena for læring og utvikling.