Om barnehagen

Barnehagen er bygd som lavenergihus, og ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2013. Barnehagen tar samfunnsansvar gjennom å ha et sterkt fokus på miljø, og ønsker å være et «utstillingsvindu» i miljøbevissthet. Bygget er fordelt på to plan og har store fellesarealer som gir mulighet til større samlinger både inne og ute. Utearealene er inspirerende og oppmuntrer til forskjellige aktiviteter. Her er det lekeapparater, klatrevegg, trafikkskiltet sykkelbane, amfi, steinsatte, asfalterte områder og naturmark. Barnehagen har eget klatreutstyr som brukes aktivt av barn og voksne.

Visjon

Hareveien barnehage - barnehagen med kvalitet og miljø i fokus. Vår visjon er «Alle skal bli sett»

Arbeidsmiljø og forventninger 

Vi er en barnehage med et unikt arbeidsmiljø, høy kvalitet og sterkt brukerfokus. Vi jobber for at barn, foreldre og egne medarbeidere skal oppleve nettopp dette. Vi jobber mye med eget arbeidsmiljø, både som gruppe, men også som enkeltindivid. Vi er gode på å se helhet, og hjelper hverandre på tvers av huset. Det skal være gøy å jobbe i Hareveien barnehage, samtidig som vi har høyt fokus på egen tilstedeværelse, og kvalitet i det vi leverer. Vi jobber etter mottoet «Vi sier ikke nei, dersom vi kan si ja». Vi ønsker at brukerne av Hareveien barnehage skal ha høye forventninger til oss, og at det skal føles bra å ta opp ting som gjelder barna deres eller andre spørsmål knyttet til barnehagehverdagen. God dialog og åpenhet er svaret for å skape et godt samarbeid.

Satsningsområder

Sosial kompetanse er Hareveien barnehages hovedsatsningsområde. Sosial kompetanse er evnen til å samspille positivt med andre i ulike situasjoner. Å fremme sosial kompetanse fra barna er små, er kjernen i arbeidet mot mobbing, problematferd og ekskludering. Vi bruker Kari Lamers rammeprogram «Du og jeg og vi to» for å fremme barnas sosiale kompetanse, samt Solfrid Raknes` «Grønne tanker, glade barn» som er et metodisk program for å hjelpe barna til å utvikle et godt språk for følelser og til å øve på følelseshåndtering. Som Miljøfyrtårn er miljøarbeid og samfunnsansvar vårt andre satsningsområde. Vi kildesorterer 40 % av alt avfall, blant annet ved at vi komposterer eget mat- og hageavfall. Vår egenproduserte jord bruker vi til såing og gjødsling på barnehagens grønsakshage.

Kom innom oss!

Er dere nysgjerrig på å se barnehagen eller vite litt mer om hva vi driver med, er dere alltid velkommen inn til oss!