Barnehagen er delt inn i tre avdelinger. Det er to småbarnsavdelinger med ni barn i alderen 0-3 år og én avdeling med 18 barn i alderen 3-5 år.

  • Barnehagen skal legge til rette for et miljø som gir barna forståelse for ulike perspektiv og roller. De skal kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problemer og løse oppgaver
  • Barnehagen skal legge til rette for fysisk aktivitet både inne og ute. På denne måten får barna et variert tilbud, tilpasset den enkelte
  • Barnehagen skal lære barn grunnleggende forståelse for sammenhenger i naturen. Barna skal lære å bli glad i naturen og stimulere til aktiviteter og opplevelser i natur og nærmiljø

Ny barnehage

Greverudlia barnehage skal få nytt barnehagebygg. Barnehagen holder midlertidig til i Kongeveien 21 på Sofiemyr. Byggingen er nå godt i gang. Her ser du bilde fra april 2018:

Greverudlia barnehage - prosjektbilde1.jpg
Du kan lese mer om byggingen på prosjektsiden for Greverudlia barnehage.

Gode lekemuligheter

Barnehagen har gjennom flere år satt fokus på voksenrollen. Vi har vært opptatt av hvordan vår væremåte har betydning for barns selvfølelse. Hvor vi voksne er, og hvordan vi er til stede i barns liv, har stor betydning for hvordan barn utvikler seg. Vi er opptatt av at barna skal finne seg lekekamerater og legge til rette for gode lekemuligheter både ute og inne. Det er gjennom leken vennskap oppstår. Vennskap mellom barn er med på å gi en dypere kunnskap om andre, i tillegg til medfølelse og innlevelse.

Satsingsområder

Vi vil i en tre-års periode sette mer fokus på etikk, språk og IKT. Vi ønsker barn som er kreative, kan møte samfunnet på en god måte og som kan ta i bruk ny teknologi.