Det er ledig stilling som avdelingssykepleier, fagutviklingssykepleier samt stillinger for sykepleiere og hjelpepleiere, både faste og vikariater. Dette henger blant annet sammen med at det skal opprettes åtte nye langtidsplasser i mai.

Virksomhetsleder Marie Rolstad oppfordrer sykepleiere og hjelpepleiere til å søke. - Hos oss får du gode muligheter for faglig utvikling og vi satser på å gi våre medarbeidere etter- og videreutdanning. Vi har fokus på nytenkning og er vi langt fremme innen velferdsteknologi, sier hun. Vi ønsker søkere som kan jobbe i størst mulige stillingsprosenter, legger hun til.

Her ser du de ledige stilingene:

Sykepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere - faste stillinger  
Avdelingssykepleier somatisk avdeling  
Fagutviklingssykepleier  
Sykepleiere og hjelpepleiere – vikariater  

Her kan du lese mer om Høyås bo- og rehabiliteringssenter