Her er valgresultatet for Oppegård

Oppmøteresultatet for 16- og 17-åringene som var med i et prøveprosjekt i Oppegård var 62.1 %. 

Oppmøteprosenten for hele Oppegård var 67.6 % og landsgjennomsnittet var 59.9 %.

Les mer om valget under Valg 2015