Du må betale restskatt hvis ligningen viser at du har betalt for lite skatt. Den må du betale selv om du klager på ligningen. Restskatt over 1 000 kroner forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto. Du kan også betale elektronisk med bruk av KID. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. Du kan også få KID-nummer hos Skatteetaten. Forfall kommer tydelig frem på giroen.

Hvis du ikke betaler, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. Hvis ikke kravet betales frivillig, vil skatteoppkrever sette i verk tvangsinnfordring. Da får du tilleggskostnader i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du ikke er enig i ligningen, må du klage til det skattekontoret du tilhører. Fristen for å klage på ligningen er generelt tre uker etter kunngjøring. Hvis du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er med i den første skattelisten som legges ut, må du levere klagen innen 10. august, eller innen seks uker etter at utleggingen ble kunngjort.

NB: Du må betale restskatten til rett tid selv om du har klaget på ligningen.
Se også informasjon om betalingsavtale.

Aktuell informasjon

Lag KID-nummer
Rettsgebyrloven
Skattebetalingsloven
Skatteetaten