I Oppegård kommune har NAV ansvar for programmet, i samarbeid med Oppegård kvalifiseringssenter (OKS).

Mål for introduksjonsprogram

Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktninger og andre innvandrere skal komme seg raskest mulig ut i arbeid eller utdanning og bli selvhjulpen.

Programmet består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, trening i å snakke norsk, arbeidsrettede tiltak som bl.a. jobbklubb, arbeidstrening og arbeid. Grunnskole og videregående kan inngå i programmet.

På forskjellige språk

På IMDis nettsider finner du en innføring i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og asylsøkere på forskjellige språk:  amhariskarabiskdariengelskfranskrussisksomalisorani tigrinja.

innføring i introduksjonsprogrammet   

Kontaktinformasjon

NAV Oppegård
Avdelingsleder Marked og kvalifisering Marianne Bockelie
Tlf. 452 11 142/ 67 25 74 32
E-post: Marianne Bockelie  

Nyttige nettsider                                                        

IMDi  
Kompetansen Norge    
Introduksjonsloven