NAV Oppegård er ansvarlig for bosetting av flyktninger i kommunen, etter anmodning fra IMDi.  Vi er ansvarlig for introduksjonsordningen i kommunen for flyktninger i aldersgruppen 18-55 år.

Introduksjonsprogrammet skal være individtilpasset og lages i samarbeid med den enkelte. Målet er at flytninger så raskt som mulig skal bli selvhjulpne og komme i arbeid eller utdanning.

Hva er viktig for å integreres i kommunen?

For at du skal bli en del av ditt nye lokalsamfunn er det viktig at du lærer deg norsk og får kunnskap om livet i Oppegård og Norge. En viktig plattform for dette er arbeidslivet. Her blir du kjent med nye mennesker, trene på å snakke norsk og å bli økonomisk selvhjulpen. Det er viktig at du fokuserer på å komme ut i jobb eller utdanning.

Nyttige nettsider

IMDi  
Kompetanse Norge   
Frivillig innsats    
Ledig bolig