Vi gir muligheter til deg som har lyst til å:

 • bli kjent med nye mennesker
 • gi og ta i mot en håndsrekning
 • skape nettverk i nærmiljøet
 • bidra med dine ressurser til glede for andre
 • sette i gang aktiviteter som kan bidra til et bedre lokalmiljø

Aktiviteter

 • Åpent hus annen hver torsdag ettermiddag. Følg med på Facebook for mer informasjon.
 • Sykling uten alder er et tilbud til de som ønsker vind i håret. Vi har en Rickshaw-sykkel med piloter som tar deg med ut på en hyggelig tur i nærområdet. Frivilligsentralen låner også ut en sykkel til Greverud sykehjem. Ta kontakt med Oppegård frivilligsentral.
 • Redesignverksted annen hver onsdag kveld fra kl.18.00–21.00. Vi starter opp til høsten, så følg med eller kontakt oss.
 • Turgruppe hver tirsdag kl. 11.00 fra 4. september 2018.
 • Advokatvakten mandager fra kl. 15.00–17.00 i samarbeid med Kolbotn advokat fellesskap. En halvtimes bistand per person. Frivilligsentralen formidler oppdragene. Ta kontakt på tlf. 66 81 50 90.
 • Sykling uten alder er et tilbud til de som ønsker vind i håret. Vi har en Rickshaw-sykkel med piloter som tar deg med ut på en hyggelig tur i nærområdet. Alle sykehjemmene har Rickshaw-sykler og vi har frivillige. Ta kontakt med Oppegård frivilligsentral for å booke en sykkeltur.
 • Seniorsurf består nå av «På nett klokka ett» tirsdager fra kl. 13.00-14.30 i biblioteket. Mer info finnes på bibliotekets sider. Vi starter opp igjen til høsten.
 • TV-aksjonen. Frivilligsentralen er ansvarlig for å skaffe frivillige til forberedelser og aksjonsdagen.
 • Aktivitetsvenn til mennesker med demenssykdom.
 • Nabopakken - utlån. Pakken lånes bort til frivillige organisasjoner, grendelag m.m. som ønsker å tilby en hyggelig tilstelning i nærmiljøet og består av seks bord og 27 stoler.

Vi ønsker oss også seniorer til å delta på frivillig arbeid i skolegården, som reservebesteforeldre, i hentetjenesten og som Aktivitetsvenn. Her får du opplæring og oppfølging, samt et faglig og sosialt miljø med andre seniorer – i Kolben eller på Toppenhaug.

Aktivitetene legges ut på Oppegård Frivilligsentrals Facebook. Se også frivillig.no for ledige oppdrag.

Åpningstider

Våre åpningstider er mandag til torsdag kl. 10.00-14.00. Fredager er det stengt. Vi har sommerstengt i juli og de to første ukene i august.

Åpningstider jul og nyttår 2018

Stengt fra 22. desember. Åpner 11. januar.

Småjobbsentralen

Kontakt oss på tlf. 66 81 50 90/ 976 53 131. Vi utfører gressklipping og snømåking til husstander med eldre og/eller funksjonshemmede som er uten nettverk.
Timeprisen er kr 125,- per person som utfører jobben og minimum kr 250,- per oppdrag.

Vi er på Facebook!

Følg oss gjerne på Facebooksiden vår «Oppegård Frivilligsentral» for oppdatert informasjon og aktiviteter.

Styret/leder

Retningslinjene for Oppegård Frivilligsentral sier at styret skal bestå av leder, nestleder og fem medlemmer, med personlige vararepresentanter. Sammensetningen skal være slik: To fra Oppegård kommune, en fra kirken, tre fra frivillige organisasjoner og en fra frivillige hjelpere.

Leder av Oppegård Frivilligsentral er Ida Madeleen Moe.
Tlf. 66 81 50 90/976 53 131