Kulturskolen ønsker å

  • gi elevene opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger
  • utvikle elevens kunstneriske og skapende evner. Fremme forståelse for kunst som en allmennmenneskelig uttrykksform
  • utvikle elevens evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger
  • være en ressurs for skolen og kulturlivet
  • legge til rette for samhandling på tvers av kunstfagene

Individuell - og gruppeundervisning

For de minste har vi tilbud om musikklek, rytmelek, pianostart og korsang. Vi har også instrumentalundervisning for voksne. I tillegg til undervisning på årsbasis, tilbyr vi begynneropplæring og kortere intensivkurs for faglig fordypning.

Samspill

Vi legger vekt på samspill og samarbeid, i og på tvers av instrumentgruppene. Hensikten med dette er å gi ny inspirasjon, en opplevelse av å ta i bruk flere musikalske uttrykk og utnytte sin kreativitet.

Kompetansesenter for musikk og kulturuttrykk

Kulturskolen skal være et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og for fellesskapet. Vi prøver å tilrettelegge for den enkelte elevs kunstneriske og estetiske utvikling og legger  kontinuerlig vekt på utfoldelse, formidling og glede.

Sommerkurs 2018

Mer informasjon og påmelding om sommerkursene.

Søknad

Meld deg på via denne lenken

For mer informasjon, kontakt kulturskolen