Friskliv Oppegård holder til på Tårnåsen aktivitetssenter og følger opp deltagere med Frisklivsresept, holder kurs og arrangerer temastunder. Vi bidrar også tillavterskeltilbudet Aktiv på dagtid. Tilbudet foregår hovedsakelig på dagtid.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et tilbud til personer som står i fare for, eller har begynt å utvikle livsstilssykdommer. For eksempel overvekt, diabetes og høyt blodtrykk. Og som vil ha nytte av å forandre livsstil. Barn og ungdom kan også benytte Frisklivsresept. Les mer om resepten under link til venstre.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV.
Pris for semesteret er kr 300. Innmelding skjer ved betaling med bankkort eller VIPPS på Tårnåsen aktivitetssenter.

Timeplan høsten 2018

Egentreningen i treningsrommet på Tårnåsen aktivitetssenter er åpen fra og med mandag 30. juli. Her finner du tredemøller, sykler, romaskin og styrketreningsutstyr. Resten av aktivitetene i timeplanen starter opp fra mandag 20. august. Siste trening før jul er fredag 21. desember.

Timeplan Aktiv på dagtid høsten 2018 (pdf)

Egentrening

Treningsrommet i underetasjen på Tårnåsen aktivitetssenter kan brukes til egentrening innenfor senterets åpningstider. Her er det tredemølle, ergometersykler, romaskin og småutstyr til styrke- og balansetrening. Treningen foregår på eget ansvar og etter senterets trivselsregler. 

Kurs

FrisklivOppegård samarbeider med andre Follokommuner om kurs.