Hos oss får du

  • svangerskapskontroller med blodprøve.
  • søknad om fødeplass.
  • informasjon og veiledning om livsstil og helse i svangerskapet.
  • oppfølging ved fødselsangst.
  • snakke om psykisk helse og tanker rundt foreldrerollen.
  • fødselsforberedende samtale i en gruppe, eller alene.
  • ammekurs for gravide.
  • hjemmebesøk etter fødsel.
  • samtale etter fødsel ved spesielle behov.

Om oss

Vi er tre jordmødre på helsestasjonen og vi tilbyr alle som bor eller jobber i kommunen oppfølging mens de er gravide. Første time er gjerne fra graviditetsuke 8–12. For friske kvinner med normale svangerskap anbefaler vi kontroll hver fjerde uke frem til uke 36. Den siste måneden følger vi opp oftere og tilpasser spesielt til deg.

Vi bruker sertifisert telefontolk ved behov.

Jordmødrene i kommunen har samarbeid med fastleger og fødeavdelinger og henviser direkte ved behov. Det er tett samarbeid med andre yrkesgrupper på helsestasjonen, blant annet helsesøster.

Jordmor har taushetsplikt. 

Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale time hos jordmor.

Kolbotn helsestasjon

Kolbotnveien 23, 3. etasje 
1410 Kolbotn
Jordmor: Mandag–fredag
Tlf.: 66 81 92 66