Ørnene

Ørnene er våre skolestartere. Barna samles på tvers av avdelingene en til to ganger i uken. Fokuset er å styrke barnas vennskap på tvers av avdelingene, gjennomføre opplegg fra «Tall og språksprell» og fremme sosial kompetanse og selvstendighet.

Ørnene er på egne turer og får ansvar for ulike oppgaver, blant annet i forbindelse med Grønt flagg. Ørnene våre er også på Greverud sykehjem og synger for beboerne til Lucia og før sommerferien. Hver vår er alle skolestartere i Oppegård sammen på to samlinger, med de som skal begynne på samme skole. Det er en dag i skogen og en dag på skolen de skal begynne på.

Overnattingen i barnehagen er en fin avslutning for de som skal begynne på skolen. Morgenen etter inviterer vi foreldrene på frokost.

Rutine for overgang til skole

En stund før skolestart kontakter skolene barnehagene for å få informasjon om hvert enkelt barn. Vi fyller ut et informasjonsskjema om barnet og har et møte med foreldre/foresatte før det sendes til skolen. Dette skjemaet utgis bare etter samtykke med foresatte.