Barnet skal være i fokus når de leveres og hentes samtidlig som bringe- og hentetiden er den viktigste delen av samarbeidet mellom foreldrene og personalet.

Det er den daglige utvekslingen av hendelser og informasjon som er essensiell i samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen. Avdelingene sender også ut månedsbrev, halvårsplaner og årsplaner via e-post. På hver avdeling henger en informasjonstavle i garderoben. Dagens hendelser og aktiviteter skrives på white board-tavlen i garderoben.

Arrangementer

Foreldre/foresatte inviteres til ulike sosiale arrangementer i løpet av året. Målet er blant annet at barna skal få vise frem hva de gjør i hverdagen sin og dele en god stund sammen med foreldrene/foresatte.

  • Foreldremøte i starten av høsten
  • Høstutstilling i forbindelse med FN- dagen den 24. oktober
  • Lucia 13. desember
  • Påskefrokost

Foreldreråd

Alle foreldre/foresatte inngår i barnehagens foreldreråd.

FAU

På Foreldremøtet velges det to representanter fra hver avdeling til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for sosiale arrangementer i barnehagen:

  • Juletrefest i januar
  • Dugnad i mai
  • Sommerfest i juni
  • FAU er frie til å komme med andre idéer til samvær. Det er tidligere blitt arrangert vinteraktivitetsdag i regi av FAU.

FAU er frie til å komme med andre idéer til samvær. Disse arrangementene inviteres til via FAUs facebookgruppe eller FAUs egen mail. 

SU

Fra FAU velges tre representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). I SU sitter også tre representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags - og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet (alle foreldre/foresatte) og personalgruppen. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel årsplanen.