To av dagene vi samarbeider med skolene og de andre barnehagene om, er en aktivitetsdag i skogen og en aktivitetsdag på skolen. Barna blir kjent med skolene, skoleveien og barn i andre barnehager som de skal gå sammen med på skolen når høsten kommer.

Vi jobber spesielt med at barna skal bli selvstendige, kunne samarbeide og å tørre og hevde seg selv. Innenfor selvstendighet er det viktig at både barnehagen og hjemmet trener på at barna skal kle på seg selv, finne riktig klær til ulikt vær og at barna kan gå på do uten hjelp. Både selvstendighet, selvhevdelse og det å kunne samarbeide er viktig for at barna best mulig skal finne seg til rette og ta til seg læring når de kommer på skolen.

Skolekart

I Vestre Greverud barnehage har 5-åringene en egen gruppe per avdeling, «Skolekarten». De bruker et lese- og skriveforberedende opplegg som heter ”Språklek 2” av Carin Rydja og Ellen Heidi Strand. Der leker vi med rim, setninger og ord, stavelser, lyd, språk, tekstskaping, lekerabling og bevegelser.  Om høsten arrangerer skolekartene FN- kafé til inntekt for Forut.

Rutine for overgang fra barnehage til skole

I Oppegård har vi egen rutine for overgangen fra barnehage til skole for at dette skal gå så greit som mulig. Vi fyller ut et informasjonsskjema som sendes til skolen. Foreldre/foresatte får se dette.

Skolekrets

Barna i Vestre Greverud barnehage sogner både til Østli og Greverud skole.